جهت مشاهده ی تصاویر و اطلاعات مربوط به حضور گروه ویرا صنعت در نمایشگاه های مرتبط صنعتی و معدنی کشور بر روی تصویر مربوط به نمایشگاه مورد نظر کلیک نمایید.